Suy Gẫm Mỗi Ngày

August 21, 2014

Kinh Thánh “Sai” Hay Đọc “Sai” Kinh Thánh

Chúng ta có thể đọc “sai” Kinh Thánh nhưng Kinh Thánh thì không bao giờ sai. Nhiều người thay vì để Kinh Thánh “đọc” họ, họ […]
August 20, 2014

Nói Với “Người Ta” Cũng Nói Với Chúng Ta

Khi Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài – Danh xưng và bản tính của Ngài – cho các thánh đồ Cựu ước như Áp-ra-ham, Y-sác, […]
July 19, 2014

Đức Chúa Trời Hay Làm Phép Lạ

Nhiều người ngày nay lầm tưởng rằng Đức Chúa Trời hết làm phép lạ. Không! Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời hay […]
July 18, 2014

Bình Thường Mà Lại Phi Thường

Hầu hết những con người thật của Đức Chúa Trời trông rất bình thường mà lại phi thường, trông rất tự nhiên mà lại siêu nhiên, […]