Suy Gẫm Mỗi Ngày

March 14, 2015

Quá Sớm Hay Quá Trễ ?

Bỏ cuộc thì luôn luôn là quá sớm; còn ăn năn và tin cậy Chúa thì không bao giờ quá trễ. Bạn cần biết Đức Chúa […]
March 13, 2015

Đừng Mỏi mệt Cũng Đừng Sờn Lòng

Kinh Thánh khích lệ chúng ta đừng mỏi mệt và cũng đừng sờn lòng trong việc vâng lời Chúa. Đừng mỏi mệt trong sự dâng hiến. […]
March 12, 2015

Xa Lộ Thông Tin Hay Xa Lộ Đức Tin ?

Đức Chúa Trời muốn chúng ta đi trên xa lộ đức tin, vì đi trên xa lộ đức tin chúng ta sẽ “phục hồi sức mới, […]
March 11, 2015

Lẽ Thật Thành Lẽ Sống

Hãy để lẽ thật của Lời Cha thành lẽ sống của đời ta. Lẽ thật của Đức Chúa Trời làm sống lại lẽ sống của chúng […]