Suy Gẫm Mỗi Ngày

July 1, 2014

Chúa Toàn Năng Hay Ma Quỷ Toàn Năng?

Đức Chúa Trời toàn năng chứ ma quỷ không phải là toàn năng. Ma quỷ chỉ biết chung chung chứ không biết tất cả những gì […]
June 30, 2014

Thần Học “Xỏ Tai”

Một người theo Chúa và hầu việc Chúa nên học biết thần học “xỏ tai” của Đức Chúa Trời. Đây cách Đức Chúa Trời huấn luyện […]
June 29, 2014

Đường Lạ Lối Mới

Thật lạ lùng Đức Chúa Trời không hứa dẫn dắt chúng ta trên những “đường xưa lối cũ”, mà Ngài hứa dẫn dắt chúng ta trên […]
June 28, 2014

Không Chỉ Là Ảnh Hưởng Mà Là Tin Tưởng

Có người định nghĩa lãnh đạo là ảnh hưởng, nhưng điều này thực tế không nhất thiết là như vậy. Lãnh đạo không chỉ là ảnh […]