Suy Gẫm Mỗi Ngày

June 19, 2014

Bây Giờ ? Bấy Giờ ? Hay Bao Giờ ?

Trong đời sống đức tin, Đức Chúa Trời muốn bạn chọn lựa giữa ba điều : bây giờ hay bấy giờ hay bao giờ. Đức Chúa […]
June 18, 2014

Rúng Động Đến Rung Động

Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ làm rúng động những gì rúng động. Và đặc biệt Đức Chúa Trời thường làm điều này trong đời sống […]
June 17, 2014

Sống Trong Ân Sủng

Chìa khoá để sống trong ân sủng là vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Ân sủng đủ cho chúng ta để chúng ta có đủ ân […]
June 16, 2014

Đầy Đủ Là Ngôn Ngữ Của Kinh Thánh

“Đầy đủ” là ngôn ngữ tích cực của Kinh Thánh. Ân sủng của Đức Chúa Trời là đầy đủ trong mọi hoàn cảnh. Quyền năng của […]