Suy Gẫm Mỗi Ngày

June 11, 2014

Biến Thù Thành Bạn

Bí quyết để biến thù thành bạn là hãy sống đẹp lòng Đức Chúa Trời thì chính Ngài sẽ khiến những kẻ thù của bạn thành […]
June 10, 2014

Tin Thì Không Thẹn Mà Cũng Không Hẹn

Ba lần Kinh Thánh Tân ước lặp lại câu Kinh Thánh, “Ai tin thì không thẹn”. Đức tin chiến thắng sự thẹn thùng. Tin thì không […]
June 9, 2014

Đừng Cho Vật Thánh, Đừng Ném Châu Ngọc

Nguyên tắc “đừng cho chó vật thánh, chớ ném châu ngọc cho heo” là nguyên tắc quan trọng mà cơ đốc nhân cần biết. Nguyên tắc […]
June 8, 2014

Giảng Rồi Sống Hay Sống Rồi Giảng?

Liên quan đến lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời, có người cho rằng chúng ta phải sống rồi mới giảng, nhưng cũng có người cho […]