Suy Gẫm Mỗi Ngày

June 7, 2014

Xưa Và Nay

Thật kỳ diệu để tìm hiểu đời sống của bạn ở thế gian trước đây và địa vị của bạn trong Chúa Cứu Thế bây giờ. […]
June 6, 2014

Tin Lành Không Sợ Tin Dữ

Người tin lành không sợ tin dữ hay tin xấu, vì chúng ta là người tin lành. Chúng ta có tin lành, giảng tin lành, tin […]
June 5, 2014

Vâng Thì Không Vấp

Trong bước đường theo Chúa, đôi lúc chúng ta vấp ngã vì không vâng lời Chúa và vấp ngã vì không vâng phục Ngài. Nhưng Kinh […]
June 4, 2014

Hy Vọng Mà Không Bao Giờ Thất Vọng

Các triết gia cho rằng chúng ta không nên hy vọng nhiều, vì càng hy vọng, chúng ta càng thất vọng. Hy vọng nhiều, thất vọng […]