Suy Gẫm Mỗi Ngày

June 3, 2014

Gặp Chúa Hay Chúa Gặp ?

Phần lớn chúng ta đều có kinh nghiệm “gặp Chúa”. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của kinh nghiệm theo Chúa. Đavít không chỉ gặp […]
June 2, 2014

Chúa Dụ

Đức Chúa Trời dụ khác ma quỷ dụ. Đức Chúa Trời dụ để dạy chúng ta và dỗ chúng ta. Đức Chúa Trời dụ chúng ta […]
June 1, 2014

Đời Bỏ Nhưng Chúa Không Bỏ

Đời đôi khi từ bỏ chúng ta nhưng Đức Chúa Trời thì không bao giờ ruồng bỏ chúng ta. Đời thì quan niệm rằng, “vắt chanh […]
May 30, 2014

Giàu Một Đời Hay Giàu Muôn Đời

Sự thịnh vượng và giàu có của Đức Chúa Trời không chỉ là một đời mà là muôn đời. Để ý Thi Thiên 112 khi mô […]