Suy Gẫm Mỗi Ngày

February 28, 2015

Ngõ Ngách Của Lời Và Ngõ Ngách Của Đời

Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào mọi ngõ ngách của Lời để chúng ta có thể biết được những ngõ ngách của cuộc đời. Thánh […]
February 27, 2015

Bản Chỉ Đường Cho Người Hầu Việc Chúa

Bản chỉ đường của Đức Chúa Trời dành cho người hầu việc Chúa được tìm thấy trong 2Timôthê 4:5 : Người hầu việc Chúa phải sáng […]
February 26, 2015

Hạ Mình Lẫn Tôn Cao

Trong Nước Đức Chúa Trời có sự hạ mình lẫn sự tôn cao. Hạ mình là phần của chúng ta và tôn cao là phần của […]
February 25, 2015

Hoặc Là A-men Hoặc Là Ăn Năn

Đối với Lời Đức Chúa Trời mà chúng ta nghe, chúng ta hoặc là A-men hoặc là ăn năn. Không còn sự chọn lựa nào khác. […]