Suy Gẫm Mỗi Ngày

May 29, 2014

Từ Hữu Hạn Đến Vô Hạn

Mọi vật ở đời này đều giới hạn và hữu hạn : công ty trách nhiệm hữu hạn, con người hữu hạn, khả năng giới hạn […]
May 28, 2014

Nhận Biết Chúa Trước Khi Chúa Nhận Biết

Hãy nhận biết Chúa trong mọi đường đi nước bước thì ta sẽ thấy Chúa trong mọi nước bước đường đi của ta. Đây là bí […]
May 27, 2014

Kỷ Niệm Sự Thánh Khiết

Sao không phải là kỷ niệm về quyền năng Ngài ? Phép lạ Ngài ? Mà là kỷ niệm sự thánh khiết Ngài. Sự thánh khiết […]
May 26, 2014

Luật Lương Tâm

Chúng ta thường bỏ qua yếu tố lương tâm trong việc tìm biết ý Chúa. Khi nào Kinh Thánh im lặng về một vấn đề nào […]