Suy Gẫm Mỗi Ngày

May 25, 2014

Cầu Gì Được Nấy

Bạn có muốn biết bí quyết cầu xin gì được nấy không ? Bạn có muốn lời cầu nguyện của bạn lúc nào cũng được Chúa […]
May 24, 2014

Lời Đáng Tin

Trong tất cả những lời hứa, lời thề, và lời nói của con người ở thế gian thì Lời Đức Chúa Trời là đáng tin nhất, […]
May 23, 2014

Con Còn Nhớ Hay Con Đã Quên ?

Đôi khi rắc rối trong đời sống thuộc linh là cơ đốc nhân thường nhớ điều Chúa quên và quên điều Chúa nhớ. Chẳng hạn, Đức […]
May 22, 2014

“Của Chung” Hay “Của Riêng”

Trong bước đường theo Chúa và phục vụ Chúa chúng ta đối diện một thực tế : Đức Chúa Trời của “tôi” hay Đức Chúa Trời […]