Suy Gẫm Mỗi Ngày

May 21, 2014

Chúa Biết Hay Biết Chúa ?

Chúng ta thường nghe nói, “Chúa biết”. “Tôi làm gì Chúa biết”, “Tôi sống như thế nào Chúa biết.” “Tôi hầu việc Chúa kiểu nào Chúa […]
May 20, 2014

Hai Loại Lời Hứa

Có hai loại lời hứa trong Kinh Thánh : lời hứa cho đời này và lời hứa cho đời sau. Lời hứa cho đời sống hiện […]
May 19, 2014

Mạo Hiểm Mà Không Sợ Nguy Hiểm

Đời sống đức tin là một cuộc mạo hiểm mà không sợ nguy hiểm. Bước theo sự kêu gọi của Chúa là một cuộc mạo hiểm […]
May 18, 2014

Mọi Con Đường Đều Dẫn Tới “La Mã”

Toàn bộ lẽ thật quan trọng của Phúc Âm đều được nói đến trong sách Rô-ma (La-mã). “Phúc Âm là quyền năng của Đức Chúa Trời […]