Suy Gẫm Mỗi Ngày

May 17, 2014

Sống Giữa Kẻ Thù

Đức Chúa Trời không kêu gọi cơ đốc nhân sống khỏi kẻ thù, lánh mặt kẻ thù hay trốn khỏi kẻ thù mà Đức Chúa Trời […]
May 16, 2014

Thần Học Kinh Thánh Hay Nhóm Nhánh ?

Bạn theo loại thần học nào ? Thần học Kinh Thánh ? Thần học “nhóm nhánh” ? Thần học Kinh Thánh giúp chúng ta san bằng […]
May 15, 2014

Nghệ Thuật Cầu Nguyện

Có một nghệ thật cầu nguyện trong Kinh Thánh mà bạn cần biết và thực hành. Nghệ thuật xin – nhận. Nghệ thuật tìm – gặp. […]
May 14, 2014

Liên Hiệp Dẫn Đến Can Thiệp

Khi chúng ta liên hiệp với sự sống của Chúa thì Ngài sẽ can thiệp vào đời sống chúng ta. Chúng ta được liên hiệp với […]