Suy Gẫm Mỗi Ngày

May 13, 2014

Tin Nơi Lòng, Nói Nơi Miệng

Nguyên tắc vàng của đức tin : tin nơi lòng và công bố nơi miệng. Và bạn sẽ tìm thấy nguyên tắc đức tin này xuyên […]
May 12, 2014

Tà Linh Học Hay Ba Ngôi Học

Biết ma cũng chết, biết người ta cũng chết, chỉ biết Chúa Cha là không chết thôi! Đời thì dạy rằng “biết địch biết ta, trăm […]
May 11, 2014

“Ta Phó Cho” Hay “Phó Cho Ta” ?

Đã đến lúc hội thánh ngưng hát những lời này, “Ta đã phó hết mọi sự cho con rồi, phó chi cho Ta, con ơi?”. Mà […]
May 10, 2014

Cõi Đời Hay Cõi Lời?

Khi ta thấu hiểu “cõi Lời” ta sẽ hiểu thấu cõi đời. Nhờ Lời mà ta hiểu được cõi lòng, và nhờ cõi lòng mà ta […]