Suy Gẫm Mỗi Ngày

April 27, 2014

Bí Quyết Thành Công

Để thành công và “thành nhân” trong đời sống và chức vụ thuộc linh, chúng ta cần có hai “đức” : Đức Thánh Linh và đức […]
April 26, 2014

Thẩm Quyền Của Học Giả

Thẩm quyền của học giả Kinh Thánh là Kinh Thánh, chứ không phải những câu trích của các học giả khác. Lý do sự giảng dạy […]
April 25, 2014

Kể Điều Chúa Kể

Bởi hành động đức tin Đức Chúa Trời kể Áp-ra-ham là công chính thì cũng bởi một hành động đức tin chúng ta kể mình là […]
April 24, 2014

Ngôn Ngữ Của Kinh Thánh

Nếu bạn để ý khi đọc Kinh Thánh, bạn sẽ thấy ngôn ngữ của Kinh Thánh rất tích cực và rõ ràng. Những chữ như “luôn […]