Suy Gẫm Mỗi Ngày

April 11, 2014

Thần Chúa Thổi Chiều Nào Theo Chiều Ấy

Để được phước, chúng ta phải học chiều theo Đức Thánh Linh và chiều theo Lời Chúa. Chiều theo Lời Chúa chứ đừng chiều theo xác […]
April 10, 2014

Đeo Đuổi Chứ Không Phải Là May Rủi

Đối với cơ đốc nhân, đời là một chuỗi của những đeo đuổi, chứ không phải là một chuỗi của những may rủi. Đức Chúa Trời […]
April 9, 2014

Gây Thất Vọng Mà Đem Hy Vọng

Câu trả lời của Đức Chúa Trời đôi khi gây thất vọng nhưng lại đem đến hy vọng. Phierơ trả lời với người bại xin tiền […]
April 8, 2014

Đức Thánh Linh : Đạo Diễn Lẫn Tái Diễn

Đức Thánh Linh không chỉ đạo diễn tất cả công việc của Đức Chúa Trời nhưng Đức Thánh Linh cũng là Đấng tái diễn công việc […]