Suy Gẫm Mỗi Ngày

April 7, 2014

Thánh Linh Của Thực Tại

Tất cả sự dẫn dắt của Thánh Linh là sự dẫn dắt của lẽ thật, của chân lý và của thực tại, vì Thánh Linh là […]
April 6, 2014

Từ “Tại Sao” Đến “Không Sao”

Từ “Tại Sao” Đến “Không Sao” Ngợi khen Chúa đem chúng ta từ chỗ thắc mắc “tại sao” đến chỗ trả lời “không sao” Khi bạn […]
April 5, 2014

Xin Điều Đã Cho Và Cho Điều Đã Xin

Rất nhiều cơ đốc nhân xin những điều mà Đức Chúa Trời đã cho rồi! Bạn không cần cầu xin Chúa cứu vì Chúa đã cứu […]
April 4, 2014

Môn Đồ An Ủi Sứ Đồ

Đôi khi Đức Chúa Trời dùng con người an ủi chúng ta. Có thể người đó là anh em chúng ta, người thân chúng ta hay […]