Suy Gẫm Mỗi Ngày

April 3, 2014

Lỡ Thề Mà Thiệt Thì Sao ?

Hứa nguyện là một hình thức của sự cầu nguyện, và Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện cũng như lời hứa nguyện. Trong Nước […]
April 2, 2014

Tan Vỡ Đến Rạng Rỡ

Người mà tan vỡ trước mặt Đức Chúa Trời sẽ rạng rỡ trước mặt con người. Đây là nguyên tắc của Kinh Thánh. Sự khóc lóc […]
April 1, 2014

Từ Bất Tiện Đến Dịp Tiện

Trong Đức Thánh Linh không có lúc nào là bất tiện mà trái lại lúc nào cũng là dịp tiện và thuận tiện. Khi chúng ta […]
March 10, 2014

Chúa Mong Ta Muốn

Để thành công trong đời sống và chức vụ thuộc linh, bạn cần khám phá nguyên tắc này : Chúa mong thì chúng ta muốn. Chúa […]