Suy Gẫm Mỗi Ngày

January 14, 2014

Chúa Bỏ Vì Ta Để Ta Bỏ Vì Chúa

Đức Chúa Trời muốn chúng ta từ bỏ những gì chúng ta yêu thích để yêu thích những gì Ngài từ bỏ cho chúng ta. Đây […]
January 13, 2014

Cha “Bề Trong” Chứ Không Phải “Cha Bề Trên”

Đức Chúa Trời của chúng ta tin cậy và thờ phượng là Cha của con người bề trong. Ngài chú trọng con người bề trong hơn […]
January 12, 2014

Cầu Nguyện Không Tạo Ra Đức Tin

Hãy nhớ rằng đức tin có thể tạo ra cầu nguyện nhưng cầu nguyện không tạo ra đức tin. Cầu nguyện không tạo ra đức tin […]
January 11, 2014

Sướng Mà Khổ Và Khổ Mà Sướng

Có một nghịch lý giữa đời và Lời. Đời thì đôi khi sướng mà khổ. Sướng vì nhiều tiền, nhiều bạc nhưng khổ vì đời bạc […]