Suy Gẫm Mỗi Ngày

January 10, 2014

Làm Không Khinh, Không Làm Cũng Đừng Xét

Liên hệ đến những điều Kinh Thánh không cấm cũng không nói là sai thì chúng ta cần áp dụng nguyên tắc “làm không khinh và […]
January 10, 2014

Chúa Trước!

Nếu tóm tắt cả Kinh Thánh bằng hai chữ thì đó là hai chữ “Chúa trước”. Quả thật, trong mối quan hệ giao ước của Đức […]
January 9, 2014

Tự Ái Hay Đức Ái ?

Trái của Thánh Linh là đức ái (tình yêu thương) chứ không phải là tự ái. Và Đức Chúa Trời muốn phát triển đức ái của […]
January 8, 2014

Vì Danh Dự Hay Vì Thập Tự ?

Cái vinh dự mà con người trao tặng thì con người cũng lấy lại. Còn cái vinh dự mà Đức Chúa Trời ban tặng thì không […]