Suy Gẫm Mỗi Ngày

July 20, 2013

Ý Tưởng Đáng Giá Hàng Tỉ Đồng

  Ý tưởng của Đức Chúa Trời nghĩ về chúng ta và ý tưởng của Ngài đến với chúng ta là ý tưởng shalom. Ý tưởng […]