Tài Liệu PDF

August 31, 2013

Những Lời Công Bố Tôi Là Ai

Tải File PDF Hội Thánh LỜI ÂN SỦNG Tôi là con của Đức Chúa Trời. Vì anh chị em đã được tái sanh không bởi hạt […]
August 31, 2013

Tại Sao Chúng Ta Cần Mục Sư

Tải File PDF Tác giả : Ms Bod Yandian Phục truyền 1:38: “Giô-suê con trai của Nun, sẽ khiến bạn thừa hưởng xứ hứa (Canaan).”