Cầu Nguyện Không Bao Giờ Lỗi Thời

Các Ngươi Nói Ta Là Ai?
December 19, 2014
Xin Cha “Đổi Đầu” Không Phải “Đổi Lòng”
December 21, 2014

Cầu Nguyện Không Bao Giờ Lỗi Thời

Đức Chúa Trời là Đấng không chỉ lắng nghe lời cầu nguyện mà Ngài còn thích nghe lời cầu nguyện. Nên cầu nguyện không bao giờ lỗi thời. Chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa bất cứ lúc nào và trong bất kỳ trường hợp nào.

Mạng lệnh của Chúa liên quan đến sự cầu nguyện là hãy cầu nguyện bất luận gặp thời hay không gặp thời, bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh, bất luận lúc vui hay lúc buồn, bất luận lúc giàu hay lúc nghèo, bất luận thuận tiện hay không thuận tiện.

Hãy cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện mãi mãi và cầu nguyện không thôi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện và thích nghe lời cầu nguyện.

Và hãy luôn nhớ rằng cầu nguyện không bao giờ lỗi thời mà trái lại luôn luôn gặp thời.

“Vì con mắt của Chúa ở trên người công chính, và lỗ tai Ngài mở ra để nghe lời cầu nguyện của họ.” (1Phierơ 3:12)
Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây