Kinh Thánh Giải Thánh Kinh
March 28, 2015
Thần Học “Đưa Đẩy”
March 30, 2015

Cầu Nguyện Là Hành Động

Cầu nguyện không chỉ là một thái độ, một tư thế, một địa vị mà cầu nguyện còn là một hành động.

Bằng cớ là trong Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su dạy, chúng ta thấy có những động từ : tôn thánh, đến, được nên, tha tội, ban cho, giải cứu . . .

Cầu nguyện là hành động và Đức Chúa Trời hành động khi chúng ta cầu nguyện.

Vậy nếu bạn muốn thấy Đức Chúa Trời hành động, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện, vì theo lời dạy của Chúa Giê-su, cầu nguyện là hành động.

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, Danh Cha được tôn thánh, Nước Cha được đến, Ý Cha được nên, ở đất như ở trời.”
(Mathiơ 6:9-10)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây