Vinh Hiển Cho Trời Và Bình An Cho Đời

Merry Christmas!
December 24, 2014
Không Làm Thì Không Ăn
December 26, 2014

Vinh Hiển Cho Trời Và Bình An Cho Đời

Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất thiện tâm cho người. Đây là bài thánh ca đầu tiên mà cũng là bài thánh ca bất hủ. Nó chứa đựng một chân lý quan trọng mà chúng ta cần biết : sự giáng thế làm người của Chúa Cứu Thế là một cầu nối giữa Trời và đất, giữa con người tội lỗi với Đức Chúa Trời thánh khiết.

Sự chết của Chúa Giê-su là một giải pháp toàn hảo để Đức Chúa Trời hình phạt tội lỗi và xưng công chính tội nhân. Và đây là ý nghĩa của bài thánh ca bất hủ này.

Chỉ qua Chúa Giê-su mà chương trình cứu độ của Đức Chúa Trời mang lại sự vinh hiển cho Trời và sự bình an cho đất. Và đây cũng chính là thiện tâm của Ngài đối với con người.

Ngài giáng thế để đem vinh hiển cho Trời và bình an cho đời và đó là thiện tâm, thiện ý của Đức Chúa Trời dành cho con người chúng ta.

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”
(Luca 2:14)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây