“Nghề Dạy Nghề”
March 26, 2015
Kinh Thánh Giải Thánh Kinh
March 28, 2015

Chúa Giả Vờ !

Đức Chúa Trời giả vờ ! Nói thế không phải là bất kỉnh đâu mà là kỉnh kiền đấy. Có lẽ từ trước giờ chúng ta ít ai suy nghĩ như thế khi đọc Kinh Thánh. Nhưng sự thật là vậy!

Đức Chúa Trời giả vờ để tạo bất ngờ, chứ Ngài không giả vờ để giả hình.

Chúa Giê-su giả vờ chứ không giả hình. Ngài giả vờ hỏi Philíp là họ nên mua bánh ở đâu.

Ngài giả vờ hỏi Phierơ có nên nộp thuế không.

Đôi khi Ngài giả vờ hỏi chúng ta về một điều gì đó để tạo sự bất ngờ cho chúng ta và để chúng ta để ý những gì Ngài sắp làm.

Vì thế, hãy coi chừng! Đôi khi Đức Chúa Trời giả vờ để tạo bất ngờ.

“Ngài hỏi vậy để thử Phi-líp chứ Ngài đã biết mình sắp làm gì rồi.”
(Giăng 6:6)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây