Yêu Người Khó Hơn Yêu Chúa
July 15, 2014
Dùng Quá Khứ Hay Bỏ Quá Khứ
July 17, 2014

Đời Bạc Đãi Nhưng Chúa Hậu Đãi

Khi đời bạc đãi bạn thì hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời hậu đãi bạn.

Đức Chúa Trời không bao giờ ngược đãi hay bạc đãi, và Ngài cũng không chỉ đối đãi với chúng ta mà Ngài còn hậu đãi chúng ta nữa. Đây là bản tính đích thực của Ngài đối xử với chúng ta.

Đức Chúa Trời hậu đãi chúng ta trong sự cứu rỗi của Ngài, trong sự chữa lành và giải cứu của Ngài, trong sự quan phòng và chăm sóc của Ngài, trong sự đáp lời của Ngài.

Và sự hậu đãi của Đức Chúa Trời chiến thắng mọi bạc đãi của đời.

Đời thì bạc đãi nhưng Đức Chúa Trời thì hậu đãi.

“Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi; vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi.”
(Thi Thiên 116:7)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây