Tin “Chung” Mất Không Ai Chịu
July 29, 2013
Thánh Khiết Tích Cực Và Tiêu Cực
July 31, 2013

Đức Chúa Trời Hay Làm Phép Lạ

Nhiều người ngày nay lầm tưởng rằng Đức Chúa Trời hết làm phép lạ. Không! Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ.

Đức Chúa Trời hay làm phép lạ là vì Ngài là Đức Chúa Trời của các thần. Đức Chúa Trời hay làm phép lạ là vì chỉ một mình Ngài làm những phép lạ lớn lao. Đức Chúa Trời hay làm phép lạ là vì chỉ một mình Ngài được tôn cao trên đất qua các phép lạ Ngài làm giữa vòng con người.

Đức Chúa Trời hay làm phép lạ là vì chỉ một mình Ngài mới có cầu nguyện cứu rỗi, giải cứu, phục hồi và chữa lành con người. Đức Chúa Trời hay làm phép lạ là vì chỉ một mình Ngài mới đánh bại ma quỷ và các công việc của nó.

Đức Chúa Trời hay làm phép lạ là vì Ngài là Đấng có quyền năng lớn lao và oai nghi. Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, chứ không phải là Đức Chúa Trời hết làm phép lạ. Vậy hãy tin các phép lạ của Ngài bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời.

“Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân.”

(Thi Thiên 77:14)