10 Nguyên Kinh Thánh Cho Một Hôn Nhân Hạnh Phúc
August 26, 2014
Chức Vụ Là Phục Vụ
August 28, 2014

Đức Chúa Trời Từ Bi Bác Ái

Lòng từ bi bác ái chỉ dành cho Đức Chúa Trời và chỉ duy Ngài mới bày tỏ lòng từ bi bác ái đích thực.

Lòng từ bi bác ái của Đức Chúa Trời không chỉ là một nghĩa cử cao thượng mà là một hành động thiên thượng.

Lòng thương xót từ bi của Ngài không phải là một sự đồng cảm mà là một sự thay thế. Ngài chết thế chỗ chúng ta để chúng ta nhận được sự tha tội và sự sống của Ngài.

Lòng từ bi bác ái của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua sự cứu rỗi của Chúa Giê-su, và thập tự giá của Chúa Giê-su là thể hiện lòng thương xót từ bi của Đức Chúa Trời đối với con người.

“ĐỨC CHÚA ! ĐỨC CHÚA ! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ.”
(Xuất Hành 34:6)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây