Đức Tin Nghèo Khó Hay Đức Tin Giàu Có ?

Thần Học Chuộc Tội, Chứ Không Phải Kể Tội
January 26, 2015
Từ Thủ Thỉ Đến Hoan Hỉ
January 28, 2015

Đức Tin Nghèo Khó Hay Đức Tin Giàu Có ?

Có người sống theo đức tin nghèo khó mà cũng có người sống theo đức tin giàu có.

Hãy nhớ rằng Chúa Giê-su dạy rằng những ai nghèo khó trong tâm linh sẽ trở nên giàu có trong Nước Trời.

Người mà nghèo khó trong tâm linh sẽ giàu có trong Chúa. Người đó có cả Nước Trời làm tài sản của họ.

Chứ người nghèo khó trong vật chất và của cải chưa chắc giàu có trong Chúa. Và chúng ta nên có tấm lòng nghèo khó mà đức tin lại giàu có.

“Không phải Đức Chúa Trời đã chọn người nghèo trong thế gian để làm cho họ giàu có trong đức tin và kế thừa Vương Quốc mà Ngài đã hứa cho những ai yêu kính Ngài sao?”
(Giacơ 2:5)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây