Giới Thiệu Hội Thánh Lời Ân Sủng

Từ Mặc Cảm Đến Thần Cảm
July 13, 2013
Giới Thiệu Trường Mùa Gặt
July 13, 2013

Giới Thiệu Hội Thánh Lời Ân Sủng

Là một tín đồ yêu Chúa chắc hẳn ai ai cũng phải tạ ơn Chúa về những gì Chúa đã ban. Tuy nhiên, nhìn về tương lai của dân tộc, của Hội Thánh và ngày Chúa gần đến, chúng ta không thể dừng lại và thỏa lòng với những gì mình đang có. Trong khi hằng triệu triệu người Việt Nam chưa được cứu, nếu cứ nhìn vào những kết quả vừa qua mà bước đi thì chúng ta rất hoang mang, nhưng sau những ngày trăn trở cầu nguyện thì chúng ta có quyền tin Hội Thánh Tin Lành trên đất nước Việt Nam trong những ngày đến, đặc biệt là trong 15 năm tới số tín đồ ít nhất cũng tăng đến 10 triệu.
I. Những Lý Cớ Để Có Thể Tin Rằng Sẽ Có 10 Triệu Tín Đồ Trong Năm 2025 Là Hợp Lý.
1. Thánh Kinh:
Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian”. “Thế gian” bao hàm tất cả mọi người không phân biệt dân tộc, màu da, tuổi tác.
Mác 10: 45 “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”.
I Giăng 2:2 “Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa”.
Khải-huyền 5:9 “Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước”.
I Ti-mô-thê “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.”
II Phi-e-rơ 3:9 “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu… không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”
Giăng 12:32 “Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta”.
Giăng 3:36 “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó”.
Qua những phần Kinh Thánh trên, chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương mọi người, Chúa Giê-xu chết để cứu mọi người. Ngài không muốn mọi người bị hư mất song muốn mọi người được cứu. “Ai tin con thì được sự sống đời đời còn ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu” Câu này xác quyết rằng mỗi một cá nhân phải được nghe tin lành. Cho nên nhiều người được cứu là chân lý không bao giờ thay đổi.
2. Lịch sử Hội Thánh:
Hiện tại, trên thế giới có khoảng 2 tỉ người đã tin nhận Chúa. Con số này có được là do một quá trình rao giảng cùng với những biến cố đặc biệt đã xảy ra khắp thế giới trải qua các thời kỳ mới có được.
Những thập niên gần đây, các nước như Nam Triều Tiên, Trung Hoa…. Các khu vực như Nam Phi, Nam Mỹ đã có hằng triệu triệu người tin Chúa. Riêng Việt Nam, Chúa đã làm việc trên những người dân hợp tác lao động đã tin Chúa từ các nước khác trở về, họ trở thành những người gây dựng và dự phần phát triển Hội Thánh mạnh mẽ.
Người dân Việt Nam. Chúa đã cứu những dân tộc ít người. từ những năm 1991 – nay có khoảng từ 20% – 40% người dân tộc thiểu số đã tin Chúa. Há Ngài không cứu nhiều người Việt nam khác của chúng ta sao?
Với những bằng chứng trên chúng ta có thể tin rằng mười triệu tín đồ đến năm 2025 là vấn đề khả thi.
II. Phương cách đạt đến mục tiêu:
1. Mục Tiêu Không Thể Đạt Được Theo Cách Của Hội Thánh Xưa – Nay:
Tin lành đến Việt Nam vào năm 1911 cho đến nay đã được 99 năm nhưng số Người tin Chúa tại đất nước Việt Nam chỉ mới có khoảng 1 triệu người. Theo lời Chúa phán thì Ngài sẽ “đến thình lình như kẻ trộm” Những dấu hiệu đã xảy ra trên thế giới trong những năm gần đây là bằng cớ chứng tỏ rằng ngày Chúa đến đã rất gần. Không có điều gì bảo đảm là ngày của Chúa sẽ tiếp tục kéo dài thêm một trăm năm nữa.
Việt Nam hiện tại có khoảng tám mươi sáu triệu dân chưa được cứu, ngày của họ không còn lâu! Chỉ trong khoảng 30 – 40 năm nữa thế hệ này sẽ qua đi gần hết và họ sẽ đi về đâu? Theo các nhà xã hội học, thời gian để người dân có thể tiếp thu Tin Lành tốt nhất là khoảng từ 5 đến 15 năm tới.
2. Mục Tiêu Có Thể Đạt Được Cho Mười Lăm Năm Tới:
“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta” Công việc này được thực hiện bởi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh được đổ đầy trong Hội Thánh đầu tiên và đã tái diễn nhiều lần trải qua các thời đại mà chúng ta đã được nghe qua lịch sử của các cuộc phấn hưng. Số người tin Chúa tăng nhanh do những biến cố của các cuộc phấn hưng, điển hình như trong những thập niên gần đây. Chúng ta tin rằng những ngày cuối cùng Chúa sẽ làm những công việc vĩ đại của Ngài để hoàn thành ý muốn của Chúa trước khi Ngài trở lại. Lời Chúa phán “Chúng ta hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình tức là Đấng tùy thời ban cho mưa đầu mùa và mưa cuối mùa” (Giê-rê-mi 5:24) và Phi-e-rơ đã nhắc lại lời tiên tri Giô-ên trong công vụ 2:17-18 “Trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri … Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta,Chúng nó đều nói lời tiên tri”. Như vậy, chúng ta có quyền tin chắc Chúa sẽ phấn hưng trên Hội Thánh của Chúa tại Việt Nam và có quyền tin từ đây đến 2025 số tín đồ sẽ gia tăng 10 triệu.
3. Sự Chuẩn Bị Để Đạt Được Mục Tiêu:
Cầu nguyện: Để có được sự phấn hưng thì phải dành nhiều thời gian Cầu nguyện và kiêng ăn cầu nguyện cho đến khi Chúa làm việc. Phải kêu gọi toàn thể Hội Thánh (Mực-sư và Tín-hữu) có một kế hoạch cầu nguyện hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng cho việc phấn hưng. Nếu không có sự khao khát cầu nguyện xin Chúa phấn hưng thì không thể nào đạt được mục tiêu là mười triệu người.
Hội Thánh đầu tiên các sứ đồ cần được đổ đầy Đức Thánh Linh, các tín hữu cũng cần được đổ đầy Đức Thánh Linh. Để trở thành những chứng nhân hữu hiệu cho Chúa trong thời Hội Thánh đầu tiên thì ngày hôm nay, Mục-sư, Tín-đồ phải được đầy dẫy để trở nên một chứng nhân, con gặt, tay đánh lưới người cho Chúa.
Lên Kế Hoạch: Ngắn hạn và dài hạn, từ nhỏ đến lớn.
Trang bị chiều sâu cho tín hữu để họ tươi mới, sốt sắng, trao khải khai tượng để họ cùng Hội Thánh mở mang, phát triển công việc Chúa. Có kế hoạch truyền giảng lớn, nhỏ, cá nhân và đặc biệt. Vận dụng mọi phương thức trực tiếp và giáng tiếp để đem Tin-lành cho mọi người. Đây là một vài nét khái quát về mục tiêu cho mười triệu tín đồ trong những năm sắp tới. Cầu xin Chúa mau đổ ơn phước trên Hội Thánh chúng ta.