Lời Nguyện Mình Chúa Có Nghe Không ?
December 29, 2014
Lời Cầu Nguyện Cuối Năm
December 31, 2014

Hãy Nhớ Ba Điều Chúa Giê-su Dạy

Có ba điều Chúa Giê-xu dạy những người theo Chúa và hầu việc Chúa mà mỗi chúng ta cần nhớ:

Đối với Đức Chúa Trời : phải đầu phục Chúa để Ngài sai đi như chiên ở dưới uy quyền và sự bảo vệ của Đấng Chăn Chiên của mình.

Đối với kẻ thù : phải khôn ngoan và thận trọng như rắn để không rơi vào cạm bẫy và cám dỗ của sa tan.

Đối với tha nhân : phải đơn sơ và hiền lành như chim bồ câu để giúp đỡ cả người sang lẫn kẻ hèn.

“Nầy, Ta sai các con đi như đàn chiên giữa muông sói. Vì thế, hãy khôn khéo như rắn và đơn sơ như chim bồ câu.”
(Mathiơ 10:16)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây