Đừng Làm Tín Đồ “Thời Tiết”
September 28, 2014
“Siêu Nhân”
September 30, 2014

Hãy Sẵn Sàng Cho Thiên Đàng

Mạng lệnh của Chúa dành cho mỗi cơ đốc nhân là hãy sẵn sàng. Chúng ta được bảo hãy sẵn sàng trong mọi sự để chuẩn bị cho thiên đàng đến với chúng ta và chúng ta đến thiên đàng.

Chúng ta hãy sẵn sàng trả lời về hy vọng của chúng ta. Chúng ta hãy sẵn sàng làm mọi việc lành. Chúng ta hãy sẵn sàng chờ đợi Chúa tái lâm. Chúng ta hãy sẵn sàng đem tin lành bình an đến mọi người và mọi nơi. Chúng ta hãy sẵn sàng cho sự thăm viếng của Chúa. Chúng ta hãy sẵn sàng rao giảng Lời Chúa bất luận hoàn cảnh nào.

Mạng lệnh của Chúa là hãy sẵn sàng, hãy sẵn sàng và hãy sẵn sàng, và khi chúng ta sẵn sàng thì khi sự thăm viếng từ thiên đàng đến chúng ta sẽ không ngỡ ngàng.

“Hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành.”
(2Timôthê 3:17)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây