Khi Mà Thành Thật Không Đủ Để Kinh Nghiệm Lẽ Thật

Thái Độ “Cho Đến Khi . . .”
November 30, 2014
Ôn “Cựu” Tri “Tân”
December 2, 2014

Khi Mà Thành Thật Không Đủ Để Kinh Nghiệm Lẽ Thật

Trong Nước Đức Chúa Trời đôi khi thành thật không đủ để khiến chúng ta kinh nghiệm lẽ thật của Lời Chúa. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có lòng thành thật lẫn lẽ thật.

Phierơ rất thành thật khi ông nói Chúa Giê-su không thể nào bị người ta đánh đập và đóng đinh Ngài. Nhưng Chúa Giê-su lại quở Phierơ vì đã ngăn trở công việc của Đức Chúa Trời. Đavít rất thành thật rước hòm giao ước của Chúa lần đầu tiên, nhưng ông đã thất bại vì Chúa không đẹp lòng. Phaolô rất thành thật khi lý luận rằng ông là người thích hợp để giảng Phúc Âm cho người Do Thái là những người mà trước đây ông bắt bớ, nhưng Chúa lại bảo hãy đi giảng cho dân ngoại.

Nên đôi khi trong đời sống thuộc linh, sự thành thật không đủ khiến chúng ta kinh nghiệm những gì Chúa hứa. Mà chúng ta cần lẽ thật nữa. Để nhận sự đáp lời cầu nguyện, cầu nguyện với lòng thành thật chưa đủ mà phải cầu nguyện theo lẽ thật của Lời Chúa.

Sự thành thật phải được làm theo lẽ thật thì mới kinh nghiệm lẽ thật.
Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây