Không Chỉ Là Ảnh Hưởng Mà Là Tin Tưởng

5 Cách Để Biến Giấc Mơ Của Bạn Thành Sự Thật
June 27, 2014
Đường Lạ Lối Mới
June 29, 2014

Không Chỉ Là Ảnh Hưởng Mà Là Tin Tưởng

Có người định nghĩa lãnh đạo là ảnh hưởng, nhưng điều này thực tế không nhất thiết là như vậy. Lãnh đạo không chỉ là ảnh hưởng mà là ơn gọi và sứ mạng.

Vì nếu lãnh đạo chỉ là ảnh hưởng thôi mà không có ơn gọi và sứ mạng thì ảnh hưởng đó chỉ tồn tại một thời gian. Nhưng nếu lãnh đạo biết rõ ơn gọi và nhận lãnh sứ mạng thì lãnh đạo đó sẽ tạo được ảnh hưởng lâu dài cả đời này lẫn đời sau.

Vậy, nếu là lãnh đạo, đừng chỉ lo tạo ảnh hưởng mà hãy có tin tưởng vào ơn gọi và sứ mạng của mình. Nên lãnh đạo không chỉ là tạo ảnh hưởng mà còn tạo tin tưởng.

“Hãy làm kẻ chăn bầy của Đức Chúa Trời, là bầy ở dưới sự chăm sóc của anh em, hầu việc như một người giám mục, không phải vì bắt buộc, nhưng vì vui lòng, như Đức Chúa Trời muốn anh em làm, không làm vì tham tiền nhưng hăng hái phục vụ; không làm chủ trên những kẻ được giao cho nhưng làm gương cho cả bầy.”
(1Phierơ 5:2-3)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây