Luật Lương Tâm
May 26, 2014
Nhận Biết Chúa Trước Khi Chúa Nhận Biết
May 28, 2014

Kỷ Niệm Sự Thánh Khiết

Sao không phải là kỷ niệm về quyền năng Ngài ? Phép lạ Ngài ? Mà là kỷ niệm sự thánh khiết Ngài.

Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua việc biến đổi cuộc đời tội lỗi thành công chính, cuộc đời tối tăm thành cuộc đời sáng láng, cuộc đời xấu xa thành cuộc đời tốt đẹp.

Đây là vẻ đẹp của Tin lành. Mỗi cuộc đời được Chúa cứu rỗi và biến đổi bởi quyền năng và vinh hiển Ngài đều là một “kỷ niệm về sự thánh khiết Ngài”.

“Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi khen Ngài, cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài.”
(Thi Thiên 30:4)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây