Hãy Nhớ Ba Điều Chúa Giê-su Dạy
December 30, 2014
Năm Mới Cái Gì Cũng Mới
January 1, 2015

Lời Cầu Nguyện Cuối Năm

Tra xét bản thân là cách để tiến thân cả trong đời sống thuộc thể lẫn đời sống thuộc linh. Thật tốt để chúng ta cầu nguyện tra xét tấm lòng và suy nghĩ của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời trong những ngày cuối năm để Chúa sửa sai và chỉ cho chúng ta hướng đi cho năm tới.

Thi Thiên 139:23-24 là lời cầu nguyện thích hợp để mỗi chúng ta cầu nguyện tra xét liên quan đến mọi lĩnh vực của đời sống :

Nào hãy cầu nguyện lời cầu nguyện cuối năm này :

“Lạy Đức Chúa Trời, xin xem xét con và biết lòng con; xin thử con và biết tư tưởng con. Xin Chúa nhìn xem con có đường lối ác nào chăng; và xin hướng dẫn con trong đường đời đời.”

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây