Lời Nguyện Mình Chúa Có Nghe Không ?

Hiện Hữu Trong Những Hoàn Cảnh “Hi Hữu”
December 28, 2014
Hãy Nhớ Ba Điều Chúa Giê-su Dạy
December 30, 2014

Lời Nguyện Mình Chúa Có Nghe Không ?

Đây là thắc mắc của mấy con chiên “ngoại đạo” chứ mấy chiên “ngoan đạo” thì không nên thắc mắc vậy. Đức Chúa Trời hứa đáp lời cầu nguyện của những kẻ tin cậy Ngài và Lời của Ngài.

Lời hứa bao quát nhất và mạnh mẽ của Chúa Giê-su liên quan đến sự cầu nguyện là nếu chúng ta cứ ở trong Ngài và Lời Ngài cứ ở trong chúng ta thì chúng ta cầu xin mọi điều chúng ta muốn thì Chúa sẽ ban cho.

Bạn không cần phải thắc mắc là lời cầu nguyện của bạn Chúa có nghe không mà bạn hãy thắc mắc là bạn có nghe Lời Ngài không. Nếu bạn nghe Lời Chúa, suy gẫm Lời Chúa, tin và hành động theo Lời Chúa thì Chúa sẽ đáp lời mọi lời cầu xin của bạn.

Đức Chúa Trời mà bạn tin cậy và thờ phượng là Đấng đáp lời cầu nguyện.

“Nếu các con cứ ở trong Ta và các lời của Ta vẫn ở trong các con, hãy cầu xin điều gì mình ước muốn thì sẽ được.”
(Giăng 15:7)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây