Lời Cầu Nguyện Cuối Năm
December 31, 2014
Thần Học Chuộc Tội, Chứ Không Phải Kể Tội
January 26, 2015

Năm Mới Cái Gì Cũng Mới

Công việc của Đức Chúa Trời lúc nào cũng mới, và thật là tốt để chúng ta khám phá ra những điều mới mẻ mà Chúa muốn làm cho đời sống mỗi chúng ta trong năm mới này.

Năm mới Đức Chúa Trời muốn bạn nhận tấm lòng mới nếu bạn chưa tiếp nhận Chúa Giê-su làm Chúa và Cứu Chúa của đời sống bạn. Năm mới Đức Chúa Trời muốn bạn thành con người mới trong Chúa Cứu Thế để những gì thuộc về quá khứ sẽ qua đi và này mọi sự đều trở nên mới trong Ngài.

Năm mới Đức Chúa Trời muốn bạn đổi mới tâm trí nếu bạn muốn khám phá ra ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Ngài. Năm mới Đức Chúa Trời muốn bạn bắt đầu nói tiếng mới nếu bạn chưa bao giờ nói.
Năm mới Đức Chúa Trời muốn bạn hát cho Ngài một bài ca mới nếu bạn chưa hề hát trước đây. Năm mới Đức Chúa Trời muốn đổ “rượu mới” của Thánh Linh vào đời sống của bạn để bạn trở thành một nguồn phước cho người khác. Năm mới Đức Chúa Trời muốn bạn kinh nghiệm lần nữa sự nhân từ Chúa là mới cho những ai tin cậy Ngài.

Và năm mới Đức Chúa Trời muốn ban những ý tưởng mới cho bạn nếu bạn còn giữ những ý tưởng cũ kỹ. Hãy mới từ trong tư tưởng ra đến bên ngoài.
Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây