Cái Tin Đánh Chết Cái Không Tin
March 25, 2015
Chúa Giả Vờ !
March 27, 2015

“Nghề Dạy Nghề”

Có một trong những nguyên tắc quan trọng trong chức vụ thuộc linh: “nghề dạy nghề”. Càng làm thì Chúa sẽ dạy cho cách làm.

Càng làm ta càng được Chúa cho làm.

Càng giảng ta càng có Lời để giảng.

Càng nghe tiếng Chúa ta càng thấy Chúa cho nghe tiếng Ngài.

Càng làm theo Lời Chúa ta càng có Lời để làm theo.

Càng vâng lời Chúa ta càng thấy Chúa cho vâng lời.

Tóm lại, nguyên tắc “nghề dạy nghề” giúp chúng ta không “lụt nghề” trong chức vụ hầu việc Chúa.

“Vậy, các con hãy cẩn thận về cách mình nghe. Ai có sẽ được cho thêm.”
(Luca 8:18)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây