Hình Lớp Mùa Gặt
January 21, 2014
Quy Luật Tất Yếu Của Cuộc Sống
January 23, 2014

Ngợi Khen Là Sức Mạnh

Đời này nói tri thức là sức mạnh còn Đức Chúa Trời phán ngợi khen Chúa là sức mạnh – sức mạnh thuộc linh.

Khi chúng ta ngợi khen Chúa thì chúng ta sẽ nhận sức mạnh và quyền năng thuộc linh để sống đắc thắng trên mọi thử thách và tấn công của kẻ thù.

Đối với cơ đốc nhân thì ngợi khen là sức mạnh thuộc linh đánh bại mọi yếu đuối thuộc thể.

Vì thế hãy chọn ngợi khen Chúa luôn luôn thì bạn sẽ kinh nghiệm ngợi khen là sức mạnh vượt trên mọi sức mạnh.

“Chúa đã được miệng trẻ thơ và em bé còn bú ca ngợi sao?”
(Mathiơ 21:16)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây