Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 12-15
July 28, 2016
Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 2-16
July 28, 2016

Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 1

NgàyChủ ĐềDiễn GiảDàn Bài VideoNghe
 31-01-2016Canh Giữ Tấm LòngMS Cynthia   
 24-01-2016Cái Nhìn Tiên TriMS Anh-rê   
 17-01-2016Các Cuộc Di ChuyểnMS Huy Bình   
 Hôn Nhân Hạnh PhúcMS Anh-rê   
 10-01-2016Đức Tin Dám LàmMS Anh-rê PowerPoint-Icon  
 03-01-2016Đức Chúa Trời Của Sự Bức PháMS Anh-rê PowerPoint-Icon