Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 9-15
July 28, 2016
Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 11-15
July 28, 2016

Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 10

NgàyChủ ĐềDiễn GiảDàn Bài VideoNghe
 25-10-2015Chiếu Sáng Mặt NgàiMS Anh-rê PowerPoint-Icon  
 18-10-2015Cho Con Biết Lắng Nghe p7MS Anh-rê   
 11-10-2015Cho Con Biết Lắng Nghe p6MS Anh-rê PowerPoint-Icon  
 04-10-2015Cho Con Biết Lắng Nghe p5MS Anh-rê PowerPoint-Icon