Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 10-15
July 28, 2016
Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 12-15
July 28, 2016

Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 11

NgàyChủ ĐềDiễn GiảDàn Bài VideoNghe
 29-11-2015Đừng Nản Lòng P3MS Anh-rê PowerPoint-Icon  
 22-11-2015Đừng Nản Lòng P2MS Anh-rê PowerPoint-Icon  
 15-11-2015Chúa Tiếp TrợMS Debora   
 08-11-2015Tăng Trưởng Trong Tình Yêu Của ChúaMS Anh-rê   
 01-11-2015Đừng Nản Lòng P1MS Anh-rê