Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 1-15
July 28, 2016
Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 3-15
July 28, 2016

Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 2

NgàyChủ ĐềDiễn GiảDàn Bài VideoNghe
22-02-2015Lời Cầu Nguyện Phấn Hưng Việt NamMS Anh-Rê   
 Phong Tục Người Hoa Theo Kinh ThánhMr. Lee   
15-02-2015Dâng Lên Chúa Lòng Biết ƠnMS Anh-Rê   
08-02-2015Kim Chỉ Nam Trong Hôn Nhân 2MS Anh-Rê   
01-02-2015Kim Chỉ Nam Trong Hôn Nhân 1MS Anh-Rê