Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 3-15
July 28, 2016
Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 5-15
July 28, 2016

Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 4

NgàyChủ ĐềDiễn GiảDàn Bài VideoNghe
 26-04-2015Kinh Doanh Trong Ngày Cuối Cùng
MS Anh-Rê   
 19-04-2015Đức Tin Trong Ngày Cuối Cùng
MS Anh-Rê PowerPoint-Icon  
 12-04-2015Giảng Tin Lành Trong Ngày Cuối Cùng
MS Anh-Rê PowerPoint-Icon  
 Sống Lại Để Chiến Thắng
MS Anh-Rê   
05-04-2015Lời Hứa Về Sự Tái LâmMS Anh-Rê