Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 3-16
July 28, 2016
Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 5-16
July 28, 2016

Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 4

NgàyChủ ĐềDiễn GiảDàn Bài VideoNghe
 24-04-2016Năng Quyền Của Lời Ca Ngợi 01MS Anh-rê   YouTube
 17-04-2016Chiếm Hữu Lời Hứa 2MS Anh-rê   YouTube
 10-04-2016Chiếm Hữu Lời Hứa 1MS Anh-rê   YouTube
 03-04-2016Kinh Doanh- Kinh Tế- Kinh Thánh 5MS Anh-rê PowerPoint-Icon  YouTube