Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 4-15
July 28, 2016
Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 6-15
July 28, 2016

Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 5

NgàyChủ ĐềDiễn GiảDàn Bài VideoNghe
 26-05-2015Truyền Giáo Trong Những Ngày Cuối Cùng
MS Anh-Rê   
 17-05-2015Dân Y-sơ-ra-ên Trong Những Ngày Cuối Cùng
MS Anh-Rê   
 10-05-2015Ân Điển
MS Dary   
 03-05-2015Tài Chánh Trong Ngày Cuối Cùng
MS Anh-Rê PowerPoint-Icon