Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 4-16
July 28, 2016
Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 6-16
July 27, 2016

Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 5

NgàyChủ ĐềDiễn GiảDàn Bài VideoNghe
 29-05-2016Chiến Thắng Bệnh TậtMS Anh-rê   
 22-05-2016Chiến Thắng Sợ HãiMS Anh-rê   
 15-05-2016Năng Quyền Của Lời Ca Ngợi 04Ha Quang   
 08-05-2016Năng Quyền Của Lời Ca Ngợi 03MS Darry   
 01-05-2016Năng Quyền Của Lời Ca Ngợi 02MS Anh-rê   YouTube