Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 5-16
July 28, 2016

Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 6

NgàyChủ ĐềDiễn GiảDàn Bài VideoNghe
 26-06-2016Đức Chúa Trời Của Thành Phố NàyMS Anh-rê   
 19-06-2016Uy Quyền Và Phước Hạnh Trong Danh Chúa Giê-xu 02MS Anh-rê   
 12-06-2016Uy Quyền Và Phước Hạnh Trong Danh Chúa Giê-xu 01MS Anh-rê   
 05-06-2016Khôn Ngoan Trong Cuộc SốngMS Anh-rê