Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 6-15
July 28, 2016
Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 8-15
July 28, 2016

Bài Giảng Chúa Nhật Tháng 7

NgàyChủ ĐềDiễn GiảDàn Bài VideoNghe
 26-07-2015Cơ Đốc Nhân Ban Cho
MS Anh-Rê PowerPoint-Icon  
 19-07-2015Cơ Đốc Nhân Vui Mừng
MS Anh-Rê PowerPoint-Icon  
 12-07-2015Cơ Đốc Nhân Đắc ThắngMS Anh-Rê